Anmälan

KURSAVGIFTER 2022:

PROVA PÅ-kursen:       1500 kr (inklusive material)
VECKO-kursen:            4500 kr (4000 kr vid anmälan före 8/5)

 

Anmälan till kurserna:
Denna anmälan sker via mail till mats@konstnar.se
Kom ihåg att ange namn och vilken kurs som avses! OBS att antagningen sker i den ordning som de preliminära anmälningarna kommer in. Deltagarantalet är begränsat.
För grupprabatter och separata arrangemang, vänligen kontakta Mats Åkerman.

Kursavgifter betalas till Bankgiro 5418-5756.
Bindande anmälan till VECKO-KURSEN sker när det blir aktuellt. De som gjort en förhandsanmälning kommer att kontaktas. Bindande anmälan sker genom att betala anmälningsavgiften 500 kr på Bankgiro 5418-5756. Inbetalad anmälningsavgift återbetalas ej.
Resterande avgift betalas före respektive kursstart.