Välkommen!

Brukets målarskola, startad 1990, finns i skärgårdsbyn Bruket på sydvästra Blidö i Stockholms skärgård. Undervisningen koncentreras framför allt till den unika form av landskapsmåleri som skärgårdsnaturen erbjuder.
Den mesta verksamheten bedrivs utomhus, men när så vädret påbjuder står vår undervisningslokal till förfogande.

Målarskolans sommarkurser vänder sig till vuxna, både nybörjare och till de som tidigare har ägnat sig åt olika former av bildverksamhet.
Deltagarna väljer själva vilken teknik de vill arbeta i – akvarell, olja, akryl mm. Undervisningen omfattar individuell handledning och teori. Det egna arbetet dominerar, men de gemensamma bildsamtalen har också stor betydelse för utvecklingen och förståelsen av det konstnärliga uttrycket. Teorin omfattar såväl material- och teknikpresentationer som färg- och formlära, samt föreläsningar.
Målarskolans pedagogiska ledare är Mats Åkerman som också är verksam som konstnär och författare. Välkommen att också besöka www.konstnar.se.

För mer information kontakta info@bruketsmalarskola.se
eller telefon: 0709-59 36 56 (Mats Åkerman)

Med tanke på det aktuella läget vad beträffar corona-pandemin
så kommer antalet deltagare på målarskolans kurser begränsas. Undervisningen kommer att i största utsträckning pågå utomhus, men blir det dåligt väder så är vi mycket noga med att hålla avstånden inomhus. Vissa restriktioner gäller, t ex bestämda arbetsplatser, rutiner vad gäller måltider, kylskåp, diskbänk och toalettbesök. Handsprit och tvål finns givetvis tillgängligt.