Anmälan

KURSAVGIFTER 2018:

PROVA PÅ-kursen:       1200 kr (inklusive material)
VECKO-kursen:            4500 kr (4000 kr vid anmälan före 13/5)

BÅTUTLYKTSKURS med HELMI
Kursavgift: 1800 kr (i priset ingår själva seglingsturen, lunch, akvarellmaterial och undervisning)

Anmälan till kurserna:
Förhandsanmälan sker per telefon: 0709-593656 eller via mail till mats@konstnar.se
Kom ihåg att ange namn och vilken kurs som avses! OBS att antagningen sker i den ordning betalda anmälningsavgifter kommer målarskolan till handa! Deltagarantalet är begränsat. För grupprabatter och separata arrangemang, vänligen kontakta Mats Åkerman.

Kursavgifter betalas till Bankgiro 5418-5756. (Observera att det gamla postgiro-numret har upphört.)
Bindande anmälan till VECKO-KURSEN sker genom att betala anmälningsavgiften 500 kr på Bankgiro 5418-5756. Inbetalad anmälningsavgift återbetalas ej.
Resterande avgift betalas före respektive kursstart.

 

Lasse målar på skäret